Om Artistgalleriet

Artistgalleriet AB förmedlar artister och producerar musikevenemang för företag och privatpersoner. Verksamheten startade 1996 och omfattar även idag managerverksamhet.

Artistgalleriet kan hjälpa dig med följande:

Produktion av musikevenemang

Musikproduktionen görs på uppdrag och är ofta en del av större evenemang, ex. konferens, fest, jubileum e.d. Ett större evenemang omfattar vanligtvis musik i bakgrundsformat, ett framträdande samt dansmusik. För speciella evenemang kan nyskrivet material tas fram. Vi arbetar inom alla musikgengrer.

Artistgalleriet ombesörjer kontraktering av artister samt att all erforderlig teknik (ljud, ljus, scen, ibland även lokal) kontrakteras. Därutöver samordnar Artistgalleriet produktionen med övrig produktion och svarar mot kunden för hela musikproduktionen.

Exempel på den här typen av uppdrag är ABBs årliga Veteranvärdighet, där Artistgalleriet är med för sjätte året i rad, Stockholm Event, Nobelfesten, Nalens serie Lucky Friday med orkestern Ambassadeur, Skräddarsydda jul- och vårkonserter för bl.a. SEB.

Förmedling att välja ut och kontraktera lämplig artist för kundevenemang

Artistgalleriet agerar som bollplank med kund, förhandlar gager och priser samt kontrakterar artisten. Förmedlingen täcker alla musikgenrer och även i vissa fall artister som t.ex. skådespelare, konferencier, stand-up, värdar etc.

Kommentera